Fastighetsvärdering och analys

Croisette erbjuder oberoende fastighetsvärderingar och fastighetsrelaterade analyser. Rådgivningen kan utgöra beslutsunderlag inför bland annat finansiering, bokslut och transaktioner samt övriga beslutsprocesser kopplat till fastighetsmarknaden. Vi genomlyser även hela fastighetsportföljer eller enstaka fastigheter för att identifiera dolda intäktsmöjligheter eller omotiverade kostnadsposter.

Låt oss värdera dina fastigheter

Fastighetsvärdering

Fastighetsvärdering

Croisette genomför oberoende fastighetsvärderingar av de flesta fastighetstyper, så som bostadshyreshus, kontors-, handels-, industri- och samhällsfastigheter samt exploateringsmark och byggrätter.

 

Vår fastighetsvärdering

Analys

fastighetsvärdering.analys

Croisette utför ett flertal olika analyser av fastighetsmarknaden för kunds räkning. Analyserna skräddarsys för att resultatet ska komma till störst nytta i kundens strategiska beslutsprocesser.

 

Vårt analysarbete

Våra senaste marknadsanalyser

Läs alla våra marknadsanalyser

Besparingsanalys

I vårt dagliga arbete stöter vi ofta på diskrepanser i fastighetsägares ekonomiska företaganden som förhindrar denne från att utnyttja fastighetens fulla potential. Croisette erbjuder därför er som fastighetsägare en genomlysning av objektens ekonomiska status. Croisettes fastighetsvärderare och analytiker kommer att se igenom fastigheternas intäkter och utgifter och belysa eventuella möjligheter till effektivisering där sådana finns.

Läs mer om besparingsanalyser

Vanliga frågor och svar om fastighetsvärdering och analys

Kan ni säga ungefär vad värdet blir per telefon?

Nej, tyvärr. Alla fastigheter har olika förutsättningar, vilket innebär att vi behöver veta en hel del om värderingsobjektet och även dess omgivning. Dessutom ska en värdering ofta användas som underlag till finansiering och då måste ett antal formkrav uppfyllas, vilket vanligtvis innebär att en besiktning av värderingsobjektet måste utföras.

 
Är ni godkända av bankerna?

Samtliga värderingar undertecknas av värderare som är auktoriserade genom Samhällsbyggarna. Det innebär att våra värderingar är godkända av de allra flesta banker.

Vilka typer av fastigheter värderar Croisette?

Vi kan hjälpa dig med värdering av de flesta typer av fastigheter, bland annat kan vi hjälpa dig med värdering av:

 • Hyreshus

 • Industrifastigheter

 • Kommersiella fastigheter (handel, kontor, m.m.)

 • Samhällsfastigheter

 • Hotell

 • Mark

 • Byggprojekt

 • Byggrätter

 • Specialfastigheter

I princip alla fastigheter förutom rena skogsfastigheter.

Hur går en värdering till?

I många fall kommer vi gärna ut och tittar på fastigheten vi ska värdera för att se i vilket skick fastigheten är och vilken standard lokalerna eller bostäderna har. Finns det inte möjlighet att besöka fastigheten kan vi ända utföra en värdering, en så kallad desktopvärdering/skrivbordsvärdering.

Utöver ett eventuellt besök på fastigheten behöver vi uppgifter från dig som uppdragsgivare, som exempelvis hyresintäkter, lokalytor och driftskostnader. Det är uppdragsgivarens ansvar att dessa är korrekta. Det är även av stor vikt att vi som värderare får tillgång till all relevant information, då vi till stor utsträckning värderar fastigheterna utifrån dess avkastningsförmåga och area.

Efter detta analyserar vi fastighetens marknadsförutsättningar och bedömer dess värde. Värdet bestäms dels genom att jämföra med försäljning av liknande objekt, dels genom en avkastningsberäkning.

Vilket underlag behövs för att genomföra en värdering?

Vanligtvis behöver vi information om följande:

 • Fastighetsbeteckning

 • Total lokal-/boyta

 • Hyresuppgifter (hyresintäkt, avtalslängd, ansvarsfördelning, m.m.)

 • Eventuella vakanta lokaler/bostäder

 • Historiska kostnader för drift och underhåll, gärna som sträcker sig några år tillbaka 

 • Information kring nyligen genomförda och/eller planerade investeringar i värderingsobjektet

 • Eventuella utvecklingspotentialer, så som outnyttjad byggrätt

Hur lång tid tar en värdering?

En värdering tar ca. 3 – 10 arbetsdagar för ett relativt ”vanlig” fastighet, givet att vi har all nödvändig information. Skulle ni behöva värdering snabbt brukar vi kunna vara mycket snabba i leveransen. Den stora tidsboven är vanligtvis att vi inte har fått tillgång till all nödvändig information från fastigsägaren, alternativt att det är svårt att hitta en tid för besiktning av objektet.

Vad kostar en värdering?

I de flesta fallen utgår ett fast arvode för en värdering. Det fasta arvodet baseras på hur många fastigheter som ska värderas samt om en besiktning av fastigheten ska utföras eller ej. Vid värdering av ett större antal fastigheter är kostnaden per fastighet oftast betydligt lägre än för en enstaka fastighet, förutsatt att fastigheterna har liknande värderings- och marknadsförutsättningar.

 
Gör ni bokslutsvärderingar?

Croisette kan hjälpa er med att utföra bokslutsvärderingar av hela fastighetsbeståndet. Man har lite olika upplägg för bokslutsvärderingar, beroende på hur ofta kunden är i behov av uppdatering. Kontakta oss och berätta hur just ditt fastighetsbestånd ser ut så kan vi ta fram förslag på ett effektivt upplägg.

 
Vad är ett värdeintyg och utför ni sådana?

Ett värdeintyg behövs vid ansökan om lagfart om den aktuella fastigheten saknar taxeringsvärde. Värderarna på Croisette kan hjälpa er att ta fram ett värdeintyg som uppfyller Inskrivningsmyndighetens krav.

 
Gör ni byggrättsvärdering?

Croisette utför värderingar av alla typer av exploateringsmark/byggrätter. Som stöd i dessa uppdrag har Croisette en gedigen databas med noterade byggrättsförsäljning. I materialet finns både lagfarna köp, markanvisningar som information kring specifika exploateringsförutsättningar för enskilda försäljningar. Databasen omfattar såväl byggrätter som råmark.

 
Vad gör ni för typ av analyser?

Våra analyser är helt och hållet utefter vad ni som kund efterfrågar. Det kan vara analyser av både specifika kommuner och län. Det kan också vara inriktat mor specifika segment som till exempel samhällsfastigheter eller kontor. Se här för exempel på analyser vi publicerat.

 
Gör ni hyresbedömningar?

Vi kan hjälpa till att göra hyresbedömningar för i princip alla typer av lokaler och bostäder. Vid hyresbedömningarna har vi stort kunskapsutbyte med affärsområdet Leasing som dagligen har kontakt med såväl hyresvärdar som hyresgäster och har därmed stor kunskap kring rådande marknadshyror för alla typer av lokaler.

 
Vad är en besparingsanalys?

Under de många timmar vi lägger på att samla på oss marknadsinformation stöter vi då och då på fastigheter eller bestånd där det finns ekonomisk potential som ej till fullo utnyttjas. Vi kan med många lyckade samarbeten i ryggsäcken hjälpa även dig med detta.

Varför Croisette?

Croisettes fastighetsvärderare har god erfarenhet av att arbeta i högt tempo och är således väl vana vid agila arbetssätt som innebär att leverera hög kvalitet även i projekt där resultat ska levereras med kort varsel.

Croisette är en rådgivningsorienterad fastighetsvärderare och samarbetspartner som erbjuder, om fastighetsägaren önskar, att agera bollplank och erbjuda rådgivning för såväl frågeställningar gällande värderingsprocessens olika steg som analys av olika fastighetsekonomiskt relaterade beslut.

 

Exklusivt samarbete med Datscha

Croisette levererar, exklusivt till Datschas webbaserade analysverktyg, detaljrik marknadsinformation avseende samtliga kommuner i Skåne, Stockholms Län, Västra Götaland, Hallands län och Uppsala län. Datscha är Sveriges ledande leverantör av webbaserade tjänster för information och analys av kommersiella fastigheter. Datscha finns idag på den svenska, finska och brittiska marknaden. Datscha har över 1000 företagskunder, de flesta är verksamma inom finans- eller fastighetsbranschen. Användarna är till exempel fastighetsägare, konsulter, investerare, värderare, banktjänstemän, revisorer, mäklare, jurister och etableringschefer. Läs mer om Datscha.

 

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!