Croisette Real Estate Partner

Croisette är fastighetsbranschens mest expansiva och nytänkande rådgivare och företräder fastighetsbranschens mest progressiva kunder. 

Kontakta oss

Om oss

Bolagets hängivna och engagerade medarbetare erbjuder kvalificerad och långsiktigt hållbar rådgivning inom fastighetstransaktioner, fastighetsvärdering & analys, lokalförmedling, kompetensförsörjning, digital fastighetsförvaltning samt försäkringsförmedling. Croisette är rikstäckande i Sverige, Island, Danmark och Finland med huvudkontor i Malmö.

 

Croisette Real Estate Partner grundades år 2015 med idén om att utmana och konkurrensutsätta gamla strukturer där aktörer tidigare gjort som de alltid har gjort, oavsett om det funnits bättre alternativ. En vision om att skapa en mer dynamisk miljö där aktörerna på marknaden uppmuntras och utvecklas. Croisette står aldrig still, vi kommer att fortsätta utveckla och sticka ut då vi är övertygade om att branschen behöver det. 

Ladda ner våra årsredovisningar här!

The Croisette way

Croisette arbetar ständigt med att effektivisera och digitalisera våra processer för att kunna erbjuda våra kunder så effektiva lösningar som möjligt.

reporticon

Vår vision

Vår vision är att bli världens ledande fastighetsrådgivare genom att leverera skräddarsydda, effektiva och nytänkande lösningar.

conversationicon

Vårt fokus

Med fokus på det personliga mötet, diskretion och kvalitet i vår leverans vill vi skapa nära samarbeten och långsiktiga affärsrelationer. Croisette strävar alltid efter att överträffa era förväntningar.

 

houseicon

Varför Croisette

Våra uppdragsgivare uppskattar vår ständiga tillgänglighet och väljer oss för att vi är professionella, effektiva och ständigt arbetar proaktivt.

 

Våra affärsområden

Croisette består idag av sju affärsområden

leasing_icon_webpage_082021

Lokalförmedling

Vi förenklar matchningen mellan fastighetsägare och hyresgäster och hanterar alla typer av kommersiella lokaler.

transactions_icon

Transaktionsrådgivning

Vi erbjuder professionell transaktionsrådgivning som omfattar både försäljning och förvärv av enskilda fastigheter och fastighetsportföljer. 

valuation_analysis_icon

Fastighetsvärdering & Analys

Vi erbjuder oberoende fastighetsvärderingar och fastighetsrelaterade analyser som kan utgöra underlag inför bland annat investerings- och finansieringsbeslut.

human_capital_icon_webpage_082021

Kompetensförsörjning

Vi erbjuder rådgivning, rekrytering och interimslösningar inom fastighetssektorn.

property_management_icon

Fastighetsförvaltning

Vi erbjuder en helhetslösning avseende förvaltning där digitala lösningar, smartness och rådgivning står i fokus - Digital förvaltning.

insurance_advisory_icon

Försäkringsförmedling

Vi erbjuder professionell rådgivning och förmedling av försäkring, där vi alltid agerar för kunds räkning och utarbetar skräddarsydda försäkringslösningar.

v_

Fastighetsförmedling

Vi hanterar förmedling av bostäder på ett innovativt, hållbart och kvalitativt sätt.

Tre arbetskollegor på Croisette sitter på ett kontor och tittar på en datorskärm

Vi är nytänkande

Croisette grundades för att utmana fastighetsbranschen. Vi drivs av att tänka nytt och utmana gamla strukturer bland annat genom att erbjuda nya digitala lösningar. Med ett adaptivt arbetssätt verkar vi för ständig utveckling med våra kunders bästa i fokus

 
 

Vi är hängivna

Vikten av välmående och dedikerade medarbetare ligger till grund för vår familjära sammanhållning och lyckade samarbeten. Med lyhördhet och flexibla arbetssätt antar vi varje enskilt uppdrag med största engagemang, där vår tillgänglighet skapar trygghet för kunden genom hela processen

 
 
Fyra medarbetare som arbetar på Croisette tittar på en dator skärm och ser glada ut
Tre glada medarbetare på Croisette står ute på en balkong

Vi är långsiktiga

Croisette eftersträvar värdeskapande och långsiktiga relationer, både internt och externt. Vi präglas av transparens och hållbar rådgivning i varje unik situation. Med miljöfrågan i fokus verkar vi för att vara en grön fastighetsrådgivare som skapar värde över tid.

 
 

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!