Digital fastighetsförvaltning.

Croisette erbjuder en helhetslösning avseende förvaltning där digitala lösningar, smartness och rådgivning står i fokus – Digital förvaltning.

Kontakta oss

En helhetslösning - Digital Förvaltning

 

Fokus ligger på att minimera onödigt arbete som en dator, ett moln eller maskin kan göra, för att istället lyfta fram tillgänglighet, kundservice och kundupplevelse. Vi åtar oss förvaltningsuppdrag av alla dess slag, oberoende av fastighetstyper eller kundtyper, men ett krav är att du som kund är öppen för effektivisering och digitalisering. 

Kontakta oss

 

 

  • Ekonomisk förvaltning
  • Asset Management
  • PropTech
  • Kommersiell- och bostadsförvaltning
  • Projekt- och fastighetsutveckling
  • Teknisk förvaltning
  • Fiberlösningar och digital plattform
  • Digital transformation fastigheter, fastighetsbestånd och projekt
  • Utbildning, workshop och digital rådgivning

Ekonomisk förvaltning

Från hyresavisering till bokslut och årsredovisning. Vi hanterar hela flödet om så önskas. Självklart på ett så effektivt sätt som möjligt. Vill ni hantera delar själva? Självklart ska ni göra det – vi anpassar våra system och processer efter er.

 

Asset Management

Genom denna tjänst erbjuder vi en person som ansvarar för en kund och kunds önskemål alt. investeringskriterier. Hela fastighetsföretagandet hanteras och din asset manager, håller dig löpande uppdaterad runt vad som händer, kommer hända och vilka beslut som borde fattas framgent.

 

PropTech

Vi erbjuder moderna lösningar och arbetar med genomtänkta digitala strategier för implementering och integrering av lösningar inom Proptech och IT-system. Vi erbjuder projektledning, rådgivning och förstudier inom detta samt hjälper våra kunder skapa digitala infrastrukturer av sina fastigheter för att effektivare nå era företagsmål och styra framtiden av de.

Kommersiell- och bostadsförvaltning

Vi erbjuder förvaltning för samtliga fastighetstyper; kontors- och butiksfastigheter, bostadsfastigheter, samhällsfastigheter, industrifastigheter, lagerfastigheter, logistikfastigheter med mera.

 

Projekt- och fastighetsutveckling

Hyresgästers behov förändras. En anpassning kan vara nyckeln för att knyta upp en hyresgäst på ett längre kontrakt eller att ens få behålla den. Affärsbesluten ligger nära förknippade med dessa frågor varför vi ser betydelsen av att kunna hantera frågeställningar likt anpassningsprojekt eller övriga projekt både skyndsamt och effektivt.

 

Teknisk förvaltning

Vi hanterar allt från fastighetsservice och trädgårdsskötsel till en komplett förvaltartjänst. Vi tänker nytt och strävar efter i varje steg vi tar, hitta en mer och mer effektiv lösning. Allt mot målet att skapa Sveriges mest digitaliserade förvaltningskunder.

 

Fiberlösningar och digital plattform

Vi hjälper våra kunder koppla upp sina fastigheter med fiber där vi projektleder och implementerar fiberdragningen och uppkopplingen. Till detta erbjuder vi också en digital plattform för uppkoppling av hela fastigheten, utvalda delar av den eller objekt. 

 

 

Digital transformation fastigheter, fastighetsbestånd och projekt

Vi hjälper fastighetsägare med digital transformation av sina fastigheter, fastighetsbestånd eller enskilda projekt. Detta för att skapa strategier och implementering för den moderna förvaltningen och framtidens förvaltning. 

 

Utbildning, workshop och digital rådgivning

För att våra kunder ska vara uppdaterade om de senaste trenderna inom digitalisering av fastigheter och dess förvaltning erbjuder vi utbildning, workshops och digital rådgivning. Vi anpassar oss efter kundens förutsättningar, önskemål, behov och affärsmål. 

Ekonomisk förvaltning

Från hyresavisering till bokslut och årsredovisning. Vi hanterar hela flödet om så önskas. Självklart på ett så effektivt sätt som möjligt. Vill ni hantera delar själva? Självklart ska ni göra det – vi anpassar våra system och processer efter er.

 

Kontakta oss

Digital fastighetsförvaltning

Asset Management

Genom denna tjänst erbjuder vi en person som ansvarar för en kund och kunds önskemål alt. investeringskriterier. Hela fastighetsföretagandet hanteras och din asset manager, håller dig löpande uppdaterad runt vad som händer, kommer hända och vilka beslut som borde fattas framgent.

 

Kontakta oss

PropTech

Vi erbjuder moderna lösningar och arbetar med genomtänkta digitala strategier för implementering och integrering av lösningar inom Proptech och IT-system. Vi erbjuder projektledning, rådgivning och förstudier inom detta samt hjälper våra kunder skapa digital infrastruktur av sina fastigheter för att effektivare nå och styra företagsmål.

 

Mer om Proptech

Fastighet-hollandia-1

Kommersiell- och bostadsförvaltning 

Vi erbjuder förvaltning för samtliga fastighetstyper; kontors- och butiksfastigheter, bostadsfastigheter, samhällsfastigheter, industrifastigheter, lagerfastigheter, logistikfastigheter med mera.

 

Kontakta oss

Projekt- och fastighetsutveckling

Hyresgästers behov förändras. En anpassning kan vara nyckeln för att knyta upp en hyresgäst på ett längre kontrakt eller att ens få behålla den. Affärsbesluten ligger nära förknippade med dessa frågor varför vi ser betydelsen av att kunna hantera frågeställningar likt anpassningsprojekt eller övriga projekt både skyndsamt och effektivt.

 

Kontakta oss

Teknisk förvaltning- Malmö

Teknisk förvaltning

Vi hanterar allt från fastighetsservice och trädgårdsskötsel till en komplett förvaltartjänst. Vi tänker nytt och strävar efter i varje steg vi tar, hitta en mer och mer effektiv lösning. Allt mot målet att skapa Sveriges mest digitaliserade förvaltningskunder.

 

Kontakta oss

Fiberlösningar och digital plattform 

Vi hjälper våra kunder koppla upp sina fastigheter med fiber där vi projektleder och implementerar fiberdragningen och uppkopplingen. Till detta erbjuder vi också en digital plattform för uppkoppling av hela fastigheten, utvalda delar av den eller objekt. 

 

Mer om fiberlösningar & digital plattform

fastighetsbestånd

Digital transformation fastigheter, fastighetsbestånd och projekt

Vi hjälper fastighetsägare med digital transformation av sina fastigheter, fastighetsbestånd eller enskilda projekt. Detta för att skapa strategier och implementering för den moderna förvaltningen och framtidens förvaltning. 

 

Mer om digital transformation

Utbildning, workshop och digital rådgivning

För att våra kunder ska vara uppdaterade om de senaste trenderna inom digitalisering av fastigheter och dess förvaltning erbjuder vi utbildning, workshops och digital rådgivning. Vi anpassar oss efter kundens förutsättningar, önskemål, behov och affärsmål. 

 

Läs mer

Senaste nyheterna på Digital Fastighetsförvaltning

Fler nyheter om förvaltning

Varför Croisette?

Croisette Real Estate Partner är fastighetsbranschens mest expansiva och nytänkande fastighetsrådgivare. Vi är affärsfokuserade och värdesätter ödmjuka och nytänkande personer som är beredda att ge allt för att ta bolaget mot visionen – att bli Sveriges ledande fastighetsrådgivare.

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!