Försäkringsförmedling

Croisette Insurance Advisory erbjuder innovativ och modern försäkringsförmedling
med fokus på trygghet och mervärde för fastighetsbranschen.

Kontakta oss

Croisette Insurance Advisory

Modern försäkringsförmedling för fastighetsbranschen

 Det kan vara både svårt och tidskrävande att hitta rätt försäkringslösningar.

Croisette Insurance Advisory erbjuder professionell försäkringsrådgivning och innovativ försäkringsförmedling för att hjälpa våra kunder på bästa sätt. Vi agerar i kunds bästa intresse med flexibel försäkringsförmedling efter önskemål och behov. Det innebär att vi analyserar det specifika försäkringsbehovet och utarbetar skräddarsydda försäkringslösningar.

 

Grunden i vår försäkringsförmedling är att inhämta, jämföra premier och villkor från olika försäkringsbolag. Vidare rekommenderar vi lämpligt val av försäkringsgivare - i syfte att spara både tid och pengar för våra kunder. Men vi nöjer oss inte där. Croisette tänker nytt och modernt, vi har tagit fram innovativa och lönsamma lösningar för fastighetsbranschen - för att skapa både trygghet och mervärde!

Vill du som fastighetsägare höja värdet på ditt fastighetsbestånd?

Vill du som entreprenör ha tillgång till ett nätverk av fastighetsägare?

Då är vi försäkringsförmedlaren för dig!

Kontakta oss

Vilka vi är

Vår moderna försäkringsförmedling utmanar marknaden med innovativa, kundanpassade och lönsamma försäkringslösningar.

 

Vi tänker nytt och flexibelt, vi utvecklas ständigt för att kunna leverera försäkringsförmedlingstjänster som är i absolut framkant.

 

Vi är nyfikna:

Vem är du?

 

Vår idé

Vi vill skapa hållbara samarbeten genom engagemang, lyhördhet och ett flexibelt arbetssätt.

Genom vår moderna försäkringsförmedling vill vi skapa både trygghet och mervärde för dig som kund. Vi vill alltid hitta en win-win modell för varje enskild kund.

 

Vi är nyfikna:

Vad tycker du?

 

Vad vi erbjuder

Croisette försäkringsförmedling har tagit fram unika och lönsamma lösningar, anpassade för fastighetsbranschen.

 

Med vår försäkringsförmedling erbjuder vi dessutom ett givande nätverk bestående av fastighetsägare och entreprenörer.Vi är nyfikna:

 

Vill du också vara med?

 

Vi hjälper ditt företag med all typ av försäkring - men är specialister på

035-contract-1_rosa-01

Fastighet- & Företagsförsäkring

Vi guidar er till rätt försäkring och rätt pris. Vi värderar egendomen, ger råd om skadeförebyggande åtgärder och hjälper till vid skadeärenden.

035-contract-1_rosa-01

Boendeförsäkring

 Vill ni kunna erbjuda era hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare mervärde och trygghet

i form av en hemförsäkring? 

035-contract-1_rosa-01

Entreprenadförsäkring

Driver du en entreprnadverksamhet och tycker det är krångligt och tidskrävande med försäkringar?

Vi hjälper dig!

035-contract-1_rosa-01

Fullgörandeförsäkring

Många gånger kan det vara fördelaktigt att teckna fullgörandeförsäkring istället för bankgaranti. Vi berättar gärna mer om hur det funkar.

035-contract-1_rosa-01

Garantiförsäkring

Ställer din kund eller leverantör krav på någon form av garanti? En garantiförsäkring säkerställer att åtagandena enligt kontrakt kan fullföljas även om någon part skulle hamna på obestånd.

035-contract-1_rosa-01

Fastighetstransaktionsförsäkring

Är ni en transaktionsintensiv fastighetsägare? Det finns fördelar både för köpare och säljare att teckna en fastighetstransaktionsförsäkring!

Vad kostar tjänsten Försäkringsförmedling?

Man skulle kunna säga att tjänsten är "gratis".

Vi skickar inte någon faktura! 

Att använda våra tjänster medför ingen extra kostnad!  Vår ersättning betalas ut av försäkringsbolagen,  i form av kostnadsneutral provision. Det betyder att försäkringspremien är den samma för er som kund, oavsett om ni anlitar försäkringsförmedlare eller inte.

Hur ser processen för Försäkringsförmedling ut?

Varje kund är unik med specifika önskemål och behov. Därför är behovsanalysen så viktig.

Vår försäkringsförmedling går ut på att skräddarsy unika försäkringslösningar för varje enskild kund. Vi konkurrensutsätter (upphandlar) försäkringslösningen – för att kunna erbjuda ”rätt försäkring till rätt pris” för varje kund.

Klicka här, för att se mer om hur vi jobbar. 

cirkel-försäkring_Rityta 1

Vilka försäkringsbolag samarbetar ni med?

Vi kan förmedla sakskadeförsäkringar från alla olika försäkringsbolag.

Vi är inte genom avtal eller dylikt bundna att förmedla försäkringar från något eller endast ett fåtal försäkringsbolag.

 Vi har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling avseende all typ av skadeförsäkring. 

 
Två kollegor på Croisettes försäkringsförmedling håller upp varsin kopp med kaffe.
Två kollegor på försäkringsförmedlingen inne på kontoret och skakar hand.

Information & dokument

Läs vår Förköpsinformation.

För att ingå samarbete krävs en, av kund, signerad Fullmakt, den ger oss behörighet att ingå försäkringsavtal för kunds räkning.

För att tydliggöra uppdraget, befogenheter och ansvar skriver vi också individuella Uppdragsavtal med våra kunder, som en trygghet för båda parter.

Här kan du läsa vårat Allmänna Leveransvillkor

Om vi inte skulle komma överens, hittar du  vår klagomålshantering här.

 

 

 

Vill du vara med på vår resa?

Är du driven och en säljande försäkringsförmedlare

med brett kontaktnät i fastighetsbranschen?

Då vill vi veta mer om dig!
 
Skicka in din spontanansökan
 

 

Våra senaste nyheter

Nyheter inom försäkringsförmedling

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!