Industrial report 2023

8 mars, 2023

Croisette Real Estate Partner lanserar unik marknadsrapport för industrisegmentet i Sverige.

industri

Rapporten ger en grundläggande kartläggning av industrimarknaden i landet och täcker totalt över 128 miljoner kvadratmeter fördelat på över 48 000 fastigheter. Rapporten presenterar insikter kring total industristock, tillväxt och vakans i Sveriges samtliga 290 kommuner, även hyresdata för storstadsregionerna samt regionstäder presenteras.

 

Ladda ner rapporten

Ladda ner rapporten "Industrial report 2023"